Công việc

CHÚNG TÔI YÊU NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM

CHÚNG TÔI | YÊU |NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM

Chi nhánh

Bamboos Homecare Solutions

Đang có: 14 nhân sự.

Đang cần tuyền: 3 nhân sự

Bamboos Homecare Solutions (Hà Đông)

Đang có: 5 nhân sự.

Đang cần tuyền: 1 nhân sự

Bamboos Homecare Solutions (Nam Từ Liêm)

Đang có: 3 nhân sự.

Đang cần tuyền: 2 nhân sự

Hãy bắt đầu sự nghiệp trong chăm sóc sức khoẻ tại nhà cùng với Bamboos Việt Nam hôm nay!

Hãy bắt đầu sự nghiệp trong chăm sóc sức khoẻ tại nhà cùng với Bamboos Việt Nam hôm nay!
Hãy đồng hành cùng chúng tôi - Bamboos Việt Nam

“Cung cấp các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà phù hợp - Góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người Việt”
  – Hãy đồng hành cùng chúng tôi - Bamboos Việt Nam